2014. december 11., csütörtökA Görögkör – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészsége – 2015. február 26-ra meghirdeti a II. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferencián ukrajnai és külföldi egyetemek és főiskolák BA, BSc, MA, MSc, SSc, PhD képzésében résztvevő magyar diákjai vehetnek részt.

Célunk a keresztény szellemiségű tudományosság szorgalmazása, a különböző szakterületek keresztény vonatkozásának a megtalálása, a történelmi egyházak örökségének és értékrendjének a tudományos kutatásokban való megjelenítése, keresztény értékrendet valló magyar diákok találkozási lehetőségének a megteremtése.

A feltöltendő pályamunkák formai követelményei
Címlap: A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím és a jelige szerepelhet, a fájl neve a jelige legyen. (Kérjük, hogy a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen egyéb adat, ami a dolgozatot beazonosíthatóvá teheti.)
A dolgozatok terjedelme minimum 20.000, maximum 30.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), szimpla sorköz. Margók: felső: 2,5 cm; alsó: 2,5 cm; bal: 3 cm; jobb: 2 cm. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve.
Nevezni csak eredeti, eddig még nem publikált, s máshol elő nem adott munkával lehet.


A nevezést elektronikusan a gorogkor.kmf@gmail.com címre és nyomtatva a következő címre kérjük eljuttatni: 90202, Beregszász, Rákóczi tér 6. (Római Katolikus Plébánia Iroda, a templomudvarban jobbra, hétköznaponként 9-16 óra között).

Jelentkezési határidő (összefoglaló leadásával): 2015. február 2.
Dolgozatok leadási határideje: 2015. február 9.
Információ:
e-mail: gorogkor.kmf@gmail.com
tel: +380508255542 Marosi István

A nevezési lap letölthető az alábbi linkről:
https://docs.google.com/document/d/10IVTZMYpn0Fyui2l4nI44b56qTJyTdRwQDRIay3harQ/edit