2018. január 29., hétfő

A pályamunkák formai követelményei


Ortutay Elemér V. Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

Beregszász

2018. február 22.A feltöltendő pályamunkák formai követelményei

Címlap: A feltöltött pályamunkán kizárólag a cím és a jelige szerepelhet, a fájl neve a jelige legyen. (Kérjük, hogy a pályamunkában ne szerepeljen köszönetnyilvánítás vagy bármilyen egyéb adat, ami a dolgozatot beazonosíthatóvá teheti.)

A dolgozatok terjedelme minimum 20.000, maximum 30.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. Formai követelmények: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret (jegyzetek Times 10-essel), szimpla sorköz. Margók: felső: 2,5 cm; alsó: 2,5 cm; bal: 3 cm; jobb: 2 cm. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve.

Nevezni csak eredeti, eddig még nem publikált, s máshol elő nem adott munkával lehet.A Görögkör iroda nyitvatartási ideje:

hétfő – szerda: 09:00-12:00 óra között.